O stránkach

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je občianské združenie „Umelecko-duchovné združenie Fénix“.

Sídlo združenia:
Umelecko-duchovné združenie Fénix
Dačov Lom 87
991 35 Dačov Lom
Slovensko

IČO:
42394031

DIČ:
2120008286

Telefón:
+421 47 4874210

E-mailová adresa (kontaktná i pre prípadné reklamácie):
obchod@preludi.eu

Zápis v živnostenskom registri:
Okresný úrad Veľký Krtíš
Číslo živnostenského registra: 660-9990

Upozornenie: Diela autorov, ktorých trvalé bydlisko je mimo krajín EÚ, združenie nepredáva ale iba propaguje. To isté sa týka literárnych diel v cudzích jazykoch (hlavne v ruštine), ktoré síce vydáva vydavateľstvo združenia, ktoré však nie sú určené pre slovenský a český trh (táto skutočnosť je pri príslušných dielach uvedená). V prípade objednania týchto diel bude tento tovar z objednávok stornovaný a zákazníkovi bude oznámená mailová adresa autora (distribútora), cez ktorú sa s ním môže skontaktovať a dielo zakúpiť. Na predaj týchto diel nemôže združenie poskytnúť žiadnu záruku, pretože predaj nezabezpečuje. Zákazníkove osobné údaje, ktoré zadá v objednávke, združenie autorovi (distribútorovi) neposkytuje.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Umelecko-duchovné združenie Fénix © 2018