Ochrana osobných údajov a obchodné podmienky

Obecné informácie a definícia pojmov

„Predajca“ je prevádzkovateľ internetového obchodu (stránok https://obchod.preludi.eu) – Umelecko-duchovné združenie Fénix, Dačov Lom 87, 991 35 Dačov Lom, Slovensko.
„Zákazníkom“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila nákup.

Ochrana osobných údajov

Pri objednávaní tovaru je nutné vyplniť niekoľko osobných údajov, ktoré sú potrebné pre správne vybavenie objednávky. Za správnosť vložených údajov zodpovedá výhradne zákazník.

Vyplnením osobných údajov poskytuje zákazník súhlas predajcovi, aby v súlade s európskym nariadením „General Data Protection Regulation“ (GDPR), ktoré upravuje problematiku ochrany osobných údajov a v súlade s aktuálnym znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, spracovával tieto osobné údaje: e-mail*, obchodný názov spoločnosti, meno*, priezvisko*, adresa* (ulica a popisné číslo), PSČ*, mesto*, štát*, telefónne číslo, fax, IP adresu. Údaje označené hviezdičkou (*) sa musia zadať povinne, lebo sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky zákazníka. IP adresu automaticky zaznamenáva používaný systém OpenCart a tento údaj používa pre vašu pohodlnejšiu prácu – pomocou tzv. cookies systém potom zistí vaše nastavené jazykové prostredie a preferovanú menu pri nákupe, takže ich druhýkrát nemusíte nastavovať.

Osobné údaje predajca (prevádzkovateľ stránok „Obchod – Pre ľudí“) používa výhradne pre vybavenie objednávky, teda na nevyhnutné splnenie požiadavok zákazníka, považuje ich za dôverné a neposkytuje ich tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (odovzdanie adresných údajov a telefónneho čísla dopravcovi). Osobné údaje sú spracovávané a ukladané v súlade s európskym nariadením „General Data Protection Regulation“ (GDPR), ktoré upravuje problematiku ochrany osobných údajov a v súlade s aktuálnym znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Stránky https://obchod.preludi.eu sú prevádzkované v zabezpečenom režime pomocou tzv. SSL (Secure Socket Layer) certifikátu. Adresy stránok zabezpečených pomocou SSL začínajú https:// a internetový prehliadač zabezpečené stránky označuje malou ikonou zámku. Týmto je zabezpečený šifrovaný prenos údajov v zmysle novej legislatívy GDPR.

Okrem priameho nákupu vám ponúkame možnosť registrácie. Registráciou získavate množstvo výhod. Po prihlásení nemusíte opakovane zadávať svoje osobné údaje, získavate prehľad o svojich objednávkach (pokiaľ nie sú na Vašu žiadosť alebo z dôvodu údržby systému vymazané), možnosť jednoduchej reklamácie atď. Okrem toho sa môžete prihlásiť k odberu noviniek – predajca pri vložení nových diel zasiela informačné maily. Samozrejme, odber noviniek si môžete kedykoľvek zmeniť vo svojich nastaveniach. Upozorňujeme, že registrácia na stránkach „Obchod – Pre ľudí“ nie je v žiadnej súvislosti s registráciou na stránkach „Pre ľudí“.

Prosíme, vezmite na vedomie, že máte právo zobrať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť; požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame; požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovávania osobných údajov; vyžiadať si od nás tieto údaje a požadovať ich aktualizáciu alebo opravu; požiadať nás o výmaz osobných údajov (tzv. „právo zabudnutia“), ktoré obsahuje aj vymazanie všetkých vašich doterajších objednávok a zrušenie registrácie. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov sa môžete obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Diela autorov, ktorých trvalé bydlisko je mimo krajín EÚ, predajca nepredáva, ale iba propaguje. To isté sa týka literárnych diel v niektorých cudzích jazykoch (ruština, litovčina), ktoré síce vydáva vydavateľstvo Umelecko-duchovného združenia Fénix ktoré však nie sú určené pre slovenský a český trh (táto skutočnosť je pri príslušných dielach uvedená). V prípade objednania týchto diel bude tento tovar z objednávok stornovaný a zákazníkovi bude oznámená mailová adresa autora (distribútora), cez ktorú sa s ním môže skontaktovať a dielo zakúpiť. Žiadne spracovávané zákazníkove osobné údaje (bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú uvedené v konkrétnej objednávke), predajca autorovi alebo distribútorovi zásadne neposkytuje!

Obchodné podmienky

Nákup a uzavretie zmluvy, dodacia lehota

Odoslaním objednávky zákazník záväzne objednáva tovar a tým dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podla týchto obchodných podmienok. Dodacia lehota závisí na tom, či je objednaný tovar skladom. Viac podrobností je uvedených v Informáciach o dodaní.

Spracovanie osobných údajov

Nákupom dáva zákazník predajcovi súhlas k uloženiu a spracovaniu svojich osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané a ukladané v súlade s európskym nariadením „General Data Protection Regulation“ (GDPR), ktoré upravuje problematiku ochrany osobných údajov a v súlade s aktuálnym znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Možnosti dopravy

Tovar je zasielaný poštou ako doporučený list, balík na adresu (v ČR balík do ruky) alebo balík na poštu. Tovar je zasielaný ako jedna zásielka, ak si zákazník želá rozdelenie do viacerých, čo musí uviesť v poznámke, musí počítať so zvýšeným poštovným (za každú zásielku osobitne). Po dohode je možné tovar v niektorých miestach (alebo priamo u autorov) vyzdvihnúť osobne.
Predajca zodpovedá zákazníkovi za:

Predajca nenesie zodpovednosť za:

Možnosti platby

Tovar je možné zaplatiť prevodom na účet. Pri platbe je obvykle (najmä pri nových zákazníkoch) požadovaná platba predom.

Reklamácie

Prípadnú reklamáciu je možné uplatniť iba písomne na e-mailovej adrese obchod@preludi.eu, poštovej adrese predajcu alebo vyplnením reklamačného formulára. Vo všetkých prípadoch je nutné uviesť číslo objednávky.

Odstúpenie od zmluvy ze strany predajcu

Predajca má právo odstúpiť od zmluvy (prípadne vyradiť niektorý tovar z objednávky), pokiaľ sa vyskytnú technické nebo iné prekážky, ktoré mu bránia v úspešnom vybavení objednávky. O tejto skutočnosti má povinnosť zákazníka čo najskôr informovať.
Pokiaľ bol tovar zákazníkom už uhradený, vráti predajca uhradenú čiastku (prípadne jej časť zodpovedajúcu cene tovaru, ktorý bol z objednávky vyradený) do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to na zákazníkom určený bankový účet.

Odstúpenie od zmluvy ze strany zákazníka

Podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku má zákazník právo do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť (úplne alebo čiastočne) od kúpnej zmluvy. Túto skutočnosť musí predajcovi oznámiť písomne, e-mailom alebo pomocou reklamačného formulára. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy musí o. i. obsahovať číslo bankového účtu, na ktorý má byť vrátená uhradená čiastka. Zákazník je povinný na vlastné náklady vrátiť nepoškodený zakúpený tovar v originálnom obale a to osobne v mieste prevzatia alebo poštou na adresu predajcu (odporúčame doporučenú zásielku alebo balík na poštu). Tovar nezasielajte na dobierku, táto nebude predajcom prevzatá!
Predajca do 14 dní od prevzatia zásielky zákazníkovi vráti celú čiastku, ktorá bola zo strany zákazníka za vracaný tovar zaplatená (vrátane pomernej čiastky za poštovné). Pokiaľ zákazník vráti tovar poškodený či inak znehodnotený, môže predajca vrátenie tovaru odmietnuť (a so súhlasom zákazníka mu ho na jeho náklady do 14 od prevzatia zaslať späť – inak ho po tomto období znehodnotí), resp. môže zo zaplatenej čiastky strhnúť čiastku zodpovedajúcu miere poškodenia.
Upozorňujeme, že podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je (okrem iného):

Tovar objednávaný zo zahraničia

Pri objednaní tovaru, pri ktorom je v časti Dostupnosť uvedené „Iba u zahraničného distribútora“ alebo „Iba u zahraničného autora“, môže byť cena tovaru zvýšená o náklady spojené s dopravou tovaru na územie Českej alebo Slovenskej republiky.

Propagované diela autorov z tretích krajín

Diela autorov, ktorých trvalé bydlisko je mimo krajín EÚ, predajca nepredáva, ale iba propaguje. To isté sa týka literárnych diel v niektorých cudzích jazykoch (ruština, litovčina), ktoré síce vydáva vydavateľstvo Umelecko-duchovného združenia Fénix, ktoré však nie sú určené pre slovenský a český trh (táto skutočnosť je pri príslušných dielach uvedená). V prípade objednania týchto diel bude tento tovar z objednávok stornovaný a zákazníkovi bude oznámená mailová adresa autora (distribútora), cez ktorú sa s ním môže skontaktovať a dielo zakúpiť. Žiadne spracovávané zákazníkove osobné údaje (bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú uvedené v konkrétnej objednávke), predajca autorovi alebo distribútorovi zásadne neposkytuje!
Na predaj týchto tovarov nemôže predajca poskytnúť žiadnu záruku, pretože predaj nezabezpečuje. Reklamácie či odstúpenie od zmluvy sa pri kúpe tohto tovaru riadia zákonmi štátu, z ktorého sa tovar predáva, a predajca nemôže garantovať ani možnosť reklamácie či vrátenia tovaru.
Všetok takto propagovaný (a teda predajcom nepredávaný) tovar má v časti Dostupnosť uvedené „Iba u zahraničného distribútora“ alebo „Iba u zahraničného autora“.

Záverečné ustanovenia

Údaje o ochrane osobných údajov a obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.