Трёльтш, Шарлотта фон: Индейцы Северной Америки

Трёльтш, Шарлотта фон: Индейцы Северной Америки
Kód produktu: 253
Dostupnosť: Iba u zahraničného distribútora
Distribútor: Peter Ljubimov (RUS, UKR, BLR)
Cena: 9,50€

Kniha umožňuje pozrieť sa na život severoamerických Indiánov z duchovného hľadiska a vidieť, ako sa zo Svetla uskutočňovalo vedenie domorodých obyvateľov severoamerického kontinentu a ako sa tieto národy pripravovali na kľúčovú udalosť vo svetových dejinách — obrat svetov.
Kniha dopĺňa sériu kníh o pripravovateľoch cesty, „Z doznelých tisícročí“, „Zaviate doby sa prebúdzajú“, „V lesoch Afriky“. Všetky tieto knihy boli napísané k tomu povolanými ľuďmi v najbližšom okolí Abd-ru-shina, autora diela „Vo svetle Pravdy — Posolstvo Grálu“.

Ruské vydanie, formát A5, viaz., 204 strán, ISBN 978-80-89847-01-3.

Pre objednanie tohto tovaru musíte napísať správu.

__________

Эта книга позволяет взглянуть на жизнь индейцев Северной Америки с духовной точки зрения и проследить, как из Света осуществлялось водительство коренных жителей Северо-Американского континента и как эти народы готовились к ключевому Событию мировой истории — Мировому Повороту.
Книга дополняет серию книг о Провозвестниках, «Из отзвучавших тысячелетий», «Пробуждаются занесённые времена», «В лесах Африки». Все эти книги были написаны в ближайшем окружении Абд-ру-шина, автора произведения «В Свете Истины — Послание Граля», особо одарёнными для этой цели людьми.

Издание на русском языке, формат А5, твёрдый переплёт, 204 стр., ISBN 978-80-89847-01-3.

При заказе этого товара вы должны написать сообщение.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Umelecko-duchovné združenie Fénix © 2020