Пастьериковы, Камила и Юлиус: Для вас

Пастьериковы, Камила и Юлиус: Для вас
Kód produktu: 322
Dostupnosť: Iba u zahraničného distribútora
Distribútor: Peter Ljubimov (RUS, UKR, BLR)
Cena: 9,00€

Prednášky, Videnia a Volania boli prijaté duchovnou Formou ako Pokračovanie Prednášok „Pre Ľudí“. Podstatné Mená a Slová, ktoré sú vo Funkcii podstatných Mien sú písané veľkým začiatočným Písmenom. Týmto je urobený Krok k Priblíženiu Ruštiny Jazyku Posolstva Grálu.

Spisy „Pre ľudí“, „Pre vás“, „Nová škola“ nie je možné zamieňať s Posolstvom Grálu a pre ich čítanie je potrebné neustále prežívanie a hlboké štúdium Posolstva Grálu.

Ruské vydanie, formát A5, viaz., 136 strán, ISBN 978-80-971514-5-4.

Pre objednanie tohto tovaru musíte napísať správu.

__________

Представленные Доклады, Видения и Призывы были приняты в духовной Форме как Продолжение Докладов «Людям». Имена Существительные и Слова, замещающие Имена Существительные, написаны с большой Буквы. Этим сделан Шаг по Приближению русского Языка к Языку Послания Граля. Произведения «Людям», «Для вас», «Новая школа» не могут заменить Послания Граля, и при их чтении необходимо постоянное переживание и глубокое изучение Послания Граля.

Издание на русском языке, формат А5, твёрдый переплёт, 136 стр., ISBN 978-80-971514-5-4.

При заказе этого товара вы должны написать сообщение.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Umelecko-duchovné združenie Fénix © 2020