Пастьериковы, Камила и Юлиус: Новая Школа

Пастьериковы, Камила и Юлиус: Новая Школа
Kód produktu: 323
Dostupnosť: Iba u zahraničného distribútora
Distribútor: Peter Ljubimov (RUS, UKR, BLR)
Cena: 9,00€

Prednášky, Videnia a Volania boli prijaté duchovnou Formou ako Pokračovanie Prednášok „Pre Ľudí“ a „Pre vás“ a nie sú totožné s prednáškami, ktoré sa nachádzajú v časti „Nová škola“ spisu „Pre ľudí“ – je to iba zhoda názvov.

Podstatné Mená a Slová, ktoré sú vo Funkcii podstatných Mien, sú podobne, ako v Prednáškach „Pre vás“, písané veľkým začiatočným Písmenom. Týmto je urobený Krok k Priblíženiu Slovenčiny Jazyku Posolstva Grálu.

Spisy „Pre ľudí“, „Pre vás“, „Nová škola“ nie je možné zamieňať s Posolstvom Grálu a pre ich čítanie je potrebné neustále prežívanie a hlboké štúdium Posolstva Grálu.

Ruské vydanie, formát A5, viaz., 120 strán, ISBN 978-80-971578-3-8.

Pre objednanie tohto tovaru musíte napísať správu.

__________

Доклады, Видения и Призывы были приняты в духовной Форме как продолжение Докладов «Людям» и «Для вас» и отличаются от Докладов, которые находятся в Части «Новая школа» Произведения «Людям» – это только Схожесть Названий.

Имена Существительные и Слова, замещающие Имена Существительные, написаны с большой Буквы. Этим сделан Шаг по Приближению русского Языка к Языку Послания Граля.

Произведения «Людям», «Для вас», «Новая Школа» не могут заменить Послания Граля и при их чтении необходимо постоянное переживание и глубокое изучение Послания Граля.

Издание на русском языке, формат А5, твёрдый переплёт, 120 стр., ISBN 978-80-971578-3-8.

При заказе этого товара вы должны написать сообщение.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Umelecko-duchovné združenie Fénix © 2020