Пастьериковы, Камила и Юлиус: Знание древних Славян

Пастьериковы, Камила и Юлиус: Знание древних Славян
Kód produktu: 406
Dostupnosť: Iba u zahraničného distribútora
Distribútor: Peter Ljubimov (RUS, UKR, BLR)
Cena: 5,00€

Najstaršie poznanie pochádza ešte z čias Atlantídy, kedy bolo ľuďom mnohé známe. Toto poznanie si ľudia odniesli so sebou, keď z Atlantídy odišli a rozišli sa do celého sveta. Väčšinou zapadlo úplne do zabudnutia. Iba dva národy si ho čiastočne zachovali, i keď značne pokrivené – Germáni a Slovania. Ostatné národy to najcennejšie, poznanie o Trojjedinosti, stratili. Iba jeden národ, a to národ židovský, ťažkým prežívaním v porobe dokázal nájsť cestu späť a dospel k poznaniu jediného Boha.

Ruské vydanie, formát A5, brož., 48 strán, ISBN 978-80-971440-5-0.

Pre objednanie tohto tovaru musíte napísať správu.

__________

Древнейшее знание происходит ещё со времён Атлантиды, когда людям было многое известно. Это знание люди унесли с собой, покинув Атлантиду и разойдясь по всему миру. В основном оно было полностью предано забвению. Только два народа – Германцы и Славяне – его частично сохранили, хотя и значительно искажённым. Другие народы самое ценное из всего – знание о Триединстве – утратили. Только один народ, а именно народ еврейский, тяжёлым переживанием в неволе сумел найти путь обратно и созрел к познанию единого Бога.

Издание на русском языке, формат А5, мягкая обложка, 48 стр., ISBN 978-80-971440-5-0.

При заказе этого товара вы должны написать сообщение.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Umelecko-duchovné združenie Fénix © 2020