Пинтер, Камила: Любовница Короля-Солнца

Пинтер, Камила: Любовница Короля-Солнца
Kód produktu: 542
Dostupnosť: Iba u zahraničného distribútora
Distribútor: Peter Ljubimov (RUS, UKR, BLR)
Cena: 15,00€

Prvá čierna omša sa konala v roku 1666 vo Francúzsku. Čo robil kráľ a jeho poradcovia preto, aby sa tieto temné praktiky nerozširovali? Prečo bol Ľudovít XIV. nazývaný Kráľ-Slnko? Bola madame de Montespan naozaj travička a nemravnica, ako sa to zachovalo v histórii? Mal kráľ brata či iného dvojníka, ako je to spomínané v iných románoch? Boli väzenia bez súdov iba svojvôľa kráľa? Čo mali spoločné francúzsky kráľ Ľudovít XIV. a ruský cár Peter I. Veľký?

Druhé ruské vydanie, formát A5, brož., 532 strán, ISBN 978-80-971804-0-9 (978-80-971688-3-4).

Pre objednanie tohto tovaru musíte napísať správu.

__________

Первая чёрная месса состоялась в 1666 году во Франции. Что сделал король и его советники для того, чтобы эта тёмная практика не распространялась? Почему Людовик XIV был назван Король-Солнце? Мадам де Монтеспан действительно была отравительницей и распутницей, как это сохранилось в истории? Был у короля брат или иной двойник, как это упомянуто в других романах? Были аресты без суда только произволом короля? Что было общего у французского короля Людовика XIV с русским царём Петром I Великим?

Второе издание на русском языке, формат А5, мягкая обложка, 532 стр. ISBN 978-80-971804-0-9 (978-80-971688-3-4).

При заказе этого товара вы должны написать сообщение.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Umelecko-duchovné združenie Fénix © 2020